Embarcacións

"SYR", unha Ran Sea Zenit 505 con motor Yamaha 50FTL.
"LUA", unha Pleamar 525 con motor Yamaha 40FTL.
"PLATANITO", un Multi Pioner con motor Yamaha 40Fisher. "FONTE UN", unha Planeadora 550 con motor Yamaha 80FTL, como embarcación de apoio.